Zavřít
Kateřina Honová

Kateřina Honová

Kateřina Honová je fyzioterapeutka, lektorka a sběratelka informací týkajících se rehabilitace, medicíny a sportu. Díky tomu je členkou několika odborných společností, pravidelně publikuje (nejen) v odborných časopisech, přednáší na kongresech a vede vlastní vzdělávací akce. Sportuje, co jí její zdravotní stav, věk a časové možnosti dovolí. Pracuje v soukromé fyzioterapeutické ambulanci v Brně. Web: www.honova.cz Facebook: https://www.facebook.com/honova.cz/

Facebook | Web

Autorovy články